Охорона праці та пожежна безпека

Охорона праці та пожежна безпека

Учбовий центр проводить навчання та перевірку знань персоналу з питань охорони праці:

 • навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань підприємств, організацій, установ;
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» (НПАОП 0.00-1.60-66);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» (НПАОП 0.00-1.11-98).

Також Учбовий Центр проводить навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки:

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки передбачає:

 • підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань;
 • вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва ;
 • ознайомлення, та придбання навичок протипожежних дій у разі виникнення пожежі.

Програма навчання розроблена з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України, та Порядків про навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях(постанова Кабміну №444 від 26.06.2013), та про навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання(наказом МВС України №935 від 11.09.2014).

Метою проведення навчання є підвищення загальних пожежно-технічних знань посадових осіб, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних особливостей виробництва.

По закінченню навчання слухачі вмітимуть:

 • організовувати систему протипожежного захисту пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання;
 • підготовлювати, та подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • вирішувати завдання з послідовного підвищення рівня знань і умінь посадових осіб в питаннях пожежної безпеки;
 • застосовувати первинні засоби пожежогасіння.

На практичних заняттях у слухачів формуються навички самостійної роботи. Для відпрацювання умінь під час проведення практичних занять, слухачі навчальної групи можуть розподілятися на підгрупи і працювати окремо під керівництвом двох вчителів. Поточний контроль засвоєного матеріалу здійснюється атестаційною комісією із застосуванням різних форм перевірки знань та навичок: тестування, усне та письмове опитування, співбесіди, тощо.

Навчання проводиться згідно до:
Свідоцтва про внесення до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб № 80.1-16-095.15
Листа ДСНС від 22.09.2017 № 26-13401/261 «Про погодження Державною службою України з надзвичайних ситуацій програм навчання з питань пожежної безпеки»

Дозвільні документи:

Дозвіл на навчання з ПБ

Дозвіл на навчання з ОП