Ядерна та радіаційна безпека

Ядерна та радіаційна безпека

 

Учбовий центр АТ “ПТЕМ” здійснює підготовку фахівців підприємств постачальників послуг ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» з питань законодавства в сфері ядерної та радіаційної безпеки.

 

Про центральну екзаменаційну комісію

Для проведення перевірки знань у керівників та спеціалістів підприємств, в АТ «ПТЕМ» створена центральна екзаменаційна комісія (ЦЕК). Персонал підприємств проходить перевірку знань в ЦЕК АТ «ПТЕМ». ЦЕК очолює голова Головної Галузевої атестаційної комісії – Атестаційного органу (ГГАК-АО). Мінімальний склад ЦЕК під час засідання при перевірці знань – 3 особи з врахуванням голови або заступника голови ЦЕК.
Голова ЦЕК, його заступник та члени ЦЕК проходять перевірку знань в екзаменаційній комісії Міненерговугілля України за участю представника ДІЯРУ в обсязі «Переліку П НС Я РБ в АЕ.
Положення з перевірки знань ПНС з ЯРБ в АЕ затверджене головою правління АТ «ПТЕМ» і узгоджене директором Департаменту з питань безпеки ЯУ – заступником головного державного інспектора з ЯРБ України.

 

Порядок та спосіб навчання персоналу перед проведенням перевірки знань

З метою поглиблення знань ПНС з ЯРБ в АЕ, персонал, який підлягає первинній перевірці знань або направлений на додаткову підготовку за незадовільними результатами іспиту, повинен пройти обов’язкове навчання за програмами, розробленими ЦЕК АТ «ПТЕМ» та погодженими головою комісії ЦЕК.
Перед проведенням іспиту учбовим центром організовуються консультації, які проводять члени ЦЕК. Явка на консультацію обов´язкова. Навчання персоналу полягає в ознайомленні з вимогами законодавства, ПНС з ЯРБ в АЕ, а також з практичними аспектами дотримання вимог безпеки на підприємстві суб’єкта діяльності, включаючи ознайомлення з прикладами впровадження принципів культури безпеки.
Учбовий центр забезпечує організацію навчання персоналу та підтримку його кваліфікації на належному рівні. Перевірка знань у персоналу при призначенні на посаду, а також навчання і перевірка знань під час роботи на займаній посаді проводяться за рахунок роботодавця.

 

Види атестації з перевірки знань персоналу

ЦЕК проводить перевірку знань у персоналу в таких випадках:

1. Первинна – при призначенні на посаду, переведенні на іншу посаду, якщо нова посада
вимагає додаткових знань з ядерної та радіаційної безпеки;

2. Періодична (чергова) – не менше ніж один раз на три роки під час роботи на одній посаді. При цьому позачергова (додаткова) перевірка знань не змінює терміну чергової перевірки знань. Повторну – у випадку негативного результату проходження періодичної перевірки знань;

3. Позачергові перевірки знань ПНС з ЯРБ у керівників та спеціалістів проводяться:

  • При введенні нових загальних положень безпеки АС, правил безпечної експлуатації
    обладнання і трубопроводів АЕУ, правил ядерної безпеки АС.
  • При змінах, доповненнях, чи переопрацюванні існуючих ПНС з ЯРБ, керівництво підприємства забезпечує проведення навчання персоналу, а перевірку знань цих НД поєднує з черговою перевіркою.
  • При переведенні на іншу роботу чи покладанні на посадову особу інших обов’язків, які потребують додаткових знань.

Для керівників та спеціалістів, на яких згідно посадових інструкцій покладене заміщення керівників та спеціалістів вищих по посаді, обсяг знань повинен відповідати обсягу знань осіб, що заміщуються:

При перервах в роботі більше 6 місяців.
На вимогу представників Держатомрегулювання у випадках:

  • виявлення при перевірці у керівників і спеціалістів незадовільних знань ПНС з ЯРБ;
  • поновлення на посадах осіб, які були звільнені з них;
  • перед допуском до роботи осіб, яких раніше було усунено від технічного керівництва.