Терміст

Терміст 2 розряду

Завдання та обов’язки: Виконувати термічне оброблення (гартування, відпуск, відпал, нормалізація) за установленим технологічним процесом режимом різних заготовок, простих деталей, пружин і інструменту з вуглецевих і легованих сталей, кольорових металів та їх сплавів в полуменевих та електричних печах і термоколодязях в різному охолоджувальному середовищі; виконувати термічне оброблення простих та середньої складності деталей з вуглецевих, низьколегованих і спеціальних легованих сталей на автоматичних пристроях; обмуровувати ящики, ємності та замазує зазори в печі; готувати та завантажувати печі, термоколодязі та вивантажувати з них пакети, контейнери, деталі після термічного оброблення; регулювати подавання палива, усуває неполадки в роботі печей; відпалювати кольорові метали та їх сплави у водневому середовищі; виконувати термічне оброблення складних деталей та інструменту під керівництвом терміста вищої кваліфікації.

Повинен знати: Будову полуменевих та електричних печей (камерних, шахтних) та допоміжних механізмів однотипних ванн; основні відомості про зміни в структурі металів, які відбуваються під час термооброблення; послідовність прийомів гартування, відпуску, нормалізації та відпалу; марки металів, які обробляє, та їх основні фізичні властивості; правила користування приладами для вимірювання температури та міцності металу; місткість печей, які обслуговує; склад охолоджувальних рідин та правила їх застосування; правила завантаження деталей в печі і розвантаження їх; правила поводження з воднем і азотом в рідкому та газоподібному стані та зберігання їх; рецептуру та способи готування обмазок для обмурування ємностей відпалу відливків; кольори мінливості та температуру, яка їм відповідає; способи охолодження сталі різних марок; способи відпуску деталей після гартування; правила керування підіймально-транспортним устаткуванням і правила стропувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

 • Болти, гайки, штифти, шайби – гартування, відпуск, відпал.
 • Деталі простих згинальних штампів – гартування.
 • Деталі прості з вуглецевих і низьколегованих сталей з масою до 2 т – гартування, відпуск.
 • Листи покрівельної сталі – відпал.
 • Рейки – гартування кінців у гартувальному апараті.
 • Хрестовини та осердя стрілкових переводів суцільнолиті – термічне оброблення.
Навчальний план

Навчальний план (перепідготовка)

Терміст 3 розряду

Завдання та обов’язки: Виконувати термічне оброблення (гартування, відпуск, відпал, нормалізацію) за встановленим технологічним процесом режимом різних заготовок, середньої складності деталей, пружин та інструменту з вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів та відливок з кольорових сплавів ацетилено-кисневим полум’ям в полуменевих, електричних печах і термоколодязях у різному охолоджувальному середовищі; виконувати термічне оброблення складних деталей з вуглецевих, низьколегованих і спеціальних легованих сталей на автоматичних установках; вести процес цементації, ціанування, борування та азотування простих і середньої складності виробів; виконувати термічне оброблення простих і середньої складності деталей і інструменту в вакуумній установці з самостійним доведенням до високого вакууму і заміряти його; виконувати термічне оброблення деталей середньої складності в ціанистих, свинцевих, селітрових, соляних, хлоробарієвих і лужних ваннах різних конструкцій.

Повинен знати: Будову полуменевих, газових, індукційних, електричних, вакуумних (камерних, шахтних, конвеєрних, агрегатних тощо) печей, ванн різних систем; призначення та будову відкачувальної системи вакуумної печі, водневої установки; охолоджувальні рідини і правила їх застосування залежно від температури нагрівання і марки сталі; основи хіміко-термічного оброблення металів у межах роботи, яку виконує; правила вибору термічного оброблення деталей і інструменту середньої складності з вуглецевих та легованих сталей; основні властивості сталей різних марок, кольорових металів та їх сплавів; технологічну схему та способи регулювання процесу відпалу у водневому середовищі; фізико-хімічні властивості хромонікелевого  каталізатора та способи поводження з ним; способи гартування деталей на однотипних гартувальних пресах, гартувальних машинах; способи гартування та охолодження молетів.

Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Терміст» 2-го розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт:

 • Балони – нормалізація, відпуск.
 • Валки правильні та робочі прокатних станів – гартування.
 • Матриці, пуансони середньої складності – гартування, відпуск.
 • Заготовки масою понад 5 т з вуглецевих і низьколегованих сталей – відпал, нормалізація.
 • Підшипники діаметром до 150 мм – термооброблення.
 • Ресори – гартування і відпускання листів з корінним листом довжиною до 1500 мм.
 • Фрези циліндричні та дискові всіх розмірів – гартування, відпускання.
 • Мітчики, розвертки, свердла, зенкери довжиною понад 200 до 400 мм – гартування, відпуск, правка.
Навчальний план