Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

2 розряду

Завдання та обов’язки: Виконувати автоматичне і механізоване зварювання простих вузлів, деталей і конструкцій з вуглецевих і конструкційних сталей; виконувати роботи з обслуговування установок для автоматичного електрошлакового зварювання та автоматів спеціальних конструкцій під час зварювання конструкцій під керівництвом електрозварника вищої кваліфікації; прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях напівавтоматами; готувати метал до зварювання; наплавляти дефекти деталей і відливок; зачищати деталі і вироби під автоматичне і механізоване зварювання; установлювати деталі та вироби в пристрої; заправляти електродні дроти; читати прості креслення.

Повинен знати: Принцип дії електрозварювальних автоматів і напівавтоматів, які застосовує; основні відомості про джерела живлення, які застосовує; види зварних з’єднань і швів; типи обробок і позначень зварних швів на кресленнях; правила підготовки металу до зварювання; основні властивості електродного дроту, який застосовує, флюсу, захисного газу та металів і сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; основні знання про автоматичне і механізоване зварювання; причини виникнення деформації металів під час зварювання і способи її запобігання.

Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника: Зварювання металу для виробництва готових металевих виробів.

Навчальний план

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

3 розряду

Завдання та обов’язки: Виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона у всіх просторових положеннях зварного шва середньої складності апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей; наплавляти прості і середньої складності деталі та вузли; виконувати автоматичне мікроплазмове зварювання; обслуговувати установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкції.

Повинен знати: Будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує; властивості і призначення зварювальних матеріалів; основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформації в виробах, які зварює, і заходи їх запобігання; установлення режимів зварювання за заданими параметрами.

Кваліфікаційні вимоги: Попередній ОКР «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 2-го розряду. За умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи. За умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 2- го розряду не менше 1 року.

Сфера професійного використання випускника: Зварювання металу для виробництва готових металевих виробів.

Навчальний план