Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

2 розряду

 

Завдання та обов’язки:
Проводить ультразвуковий контроль заготовок і деталей; готує деталі і вузли до ультразвукового контролю; включає і настроює прості дефектоскопи; вимірює товщину металу; визначає наявність і розміри зони розшарувань настроєним приладом у діапазоні товщин, які передбачені дефектоскопом; визначає дефекти в деталях складної конфігурації під керівництвом дефектоскопіста з ультразвукового контролю вищої кваліфікації; веде журнал обліку; раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці; додержується норм технологічного процесу; не допускає браку в роботі; знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції; використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати:
Принцип роботи ультразвукових дефектоскопів, похилих і прямих перетворювачів; призначення основних органів керування дефектоскопом; основні знання з електротехніки; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці; технологічний регламент; ознаки браку в роботі; вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій.

Кваліфікаційні вимоги:
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

  • Заготовки фланців сталеві – ультразвуковий контроль.
  • Поковки циліндричні сталеві – ультразвуковий контроль.
  • Сталь листова – вимірювання товщини і визначення розшарувань.
Навчальний план

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

3 розряду

 

Завдання та обов’язки:
Здійснює ультразвуковий контроль прокату, відливків, поковок і зварних з’єднань із вуглецевих і низьколегованих сталей; включає і настроює за еталонами ультразвукові дефектоскопи середньої складності; перевіряє правильність показань глибиноміра, перевіряє дефектоскопи, перетворювачі; працює прямими і похилими шукачами за однощуповою схемою; визначає координати та протяжність дефектів; ремонтує перетворювачі головок і з’єднувальних кабелів; раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці; додержується норм технологічного процесу; не допускає браку в роботі; знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції; використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати:
Будову ультразвукових дефектоскопів і перетворювачів; стандартні і випробувальні зразки для перевірки і настроювання ультразвукових дефектоскопів і перетворювачів; фізичну сутність ультразвукових методів контролю: ехо-імпульсного, тіньового, дзеркально-тіньового і резонансного; методику визначення товщини і розшарування металів, основні типи хвиль; способи збудження ультразвукових хвиль і забезпечення акустичного контакту; види дефектів; типи зварних з’єднань; вимоги до контрольованої поверхні (параметри шорсткості); основи електроніки і металознавства; методики контролю прокату, відливків, поковок і зварних з’єднань із вуглецевих і низьколегованих сталей різних товщин; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці; технологічний регламент; ознаки браку в роботі; вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій.

Кваліфікаційні вимоги:
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Приклади робіт:

  • Деталі вантажопідіймальних механізмів – ультразвуковий контроль.
  • З’єднання зварні таврові суднових корпусних конструкцій –ультразвуковий контроль.
  • Ковші сталерозливні – ультразвуковий контроль.
  • Конструкції стільникові – виявлення зон непроклею обшивки.
  • Листи сталеві – визначення протяжності і координат дефектів за допомогою дефектоскопа.
  • Лопатки ротора турбіни і компресора газотурбінних двигунів – ультразвуковий контроль кромок.
Навчальний план