Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування

Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування

2 розряду

Завдання та обов’язки: Просвічує вироби під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації; готує вироби до просвічування; розмічає та маркує відрізки під час просвічування виробів за заданими параметрами контролю; проявляє та фіксує рентгенівську плівку; раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці; додержується норм технологічного процесу; не допускає браку в роботі; знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції; використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: Принцип дії рентгенівських установок і апаратури для гамма-дефектоскопії; види та джерела випромінювання через речовини; властивості різних сортів рентгеноплівки і способи перевірки їх якості; способи заряджання касет; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці; технологічний регламент; ознаки браку в роботі; вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій.

Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

  • З’єднання стикові − просвічування.
  • Зразки пластин – просвічування під час атестації на розряд зварників.
  • Шви поздовжні циліндрів і конусних оболонок – просвічування.
Навчальний план:

Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування

 3 розряду

Завдання та обов’язки: Просвічує прості вироби; просвічує відповідальні трубопроводи під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації; проводить іонізаційний і сцинтиляційний контроль простих і середньої складності виробів; підбирає необхідні джерела випромінювання і визначає експозицію; визначає активність радіоактивних ізотопів; переглядає знімки з метою визначення їх якості; регулює рентгенівську і гаммаграфічну апаратуру; раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці; додержується норм технологічного процесу; не допускає браку в роботі; знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції; використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати: Принцип роботи рентгенівських установок прискорювальної техніки, апаратури для гаммаграфування, іонізаційного і сцинтиляційного контролю; основи електротехніки і металознавства; технологію лиття і різних видів зварювання металів; види зварних з’єднань і технологію їх зварювання; вплив дефектів на якість зварних швів; вимоги до зварних швів; основи дозиметрії; ослабляючі властивості матеріалів під час проходження через них випромінювання; властивості і характеристику металів, застосовуваних для рентгено-, гаммаграфування; способи вибору джерел випромінювання, параметрів просвічування і необхідних експозицій; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці; технологічний регламент; ознаки браку в роботі; вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій.

Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гаммаграфування 2-го розряду − не менше 1 року.

Приклади робіт:

  • З’єднання стикові − просвічування.
  • Зразки пластин – просвічування під час атестації на розряд зварників.
  • Шви поздовжні циліндрів і конусних оболонок – просвічування.
Навчальний план: