Навчання для професіоналів

1.       СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Учбовий центр надає освітні послуги з професійної освіти та присвоєння робітничої професії з видачею свідоцтва державного зразка  про навчання та посвідчення державного зразка  про присвоєння робітничої професії за наступними спеціальностями:

 • електрозварник ручного зварювання;
 • електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;
 • монтажник технологічних трубопроводів;
 • монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій;
 • монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;
 • дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування;
 • дефектоскопіст з ультразвукового контролю;
 • газорізальник;
 • стропальник;
 • машиніст крана (кранівник);
 • лебідник;
 • машиніст автовишки та автогідропідіймача;
 • такелажник;
 • терміст.

(Ліцензія Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 11.08.2016 № 1414 л. та № 1622-л від 25.10.2018 )

 

2.      ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕПЛОВА РІЗКА


2.1.   Професійне навчання зварників за індивідуальними програмами за способами зварювання:


111

ручне дугове зварювання покритими електродами;

114     

дугове зварювання порошковим самозахисним дротом;

121

дугове зварювання під флюсом суцільним дротом (частково механізоване);

125     

дугове зварювання під флюсом порошковим дротом (частково механізоване);

131     

дугове зварювання суцільним дротом, що плавиться, в інертних газах;

135     

дугове зварювання суцільним дротом, що плавиться, в активних газах;

136     

дугове зварювання порошковим дротом в активних газах;

138     

дугове зварювання порошковим дротом з металевим наповнювачем в активних газах;

141     

дугове зварювання вольфрамовим електродом, що не плавиться, в інертних газах з присадним суцільним дротом;

142     

дугове зварювання вольфрамовим електродом, що не плавиться, в інертних газах без присадного матеріалу;

143     

дугове зварювання вольфрамовим електродом, що не плавиться, в інертних газах з присадним порошковим дротом;

145     

дугове зварювання вольфрамовим електродом, що не плавиться з присадним суцільним дротом в інертному газі з додаванням відновного газу.


2.2.   Навчання фахівців з теплової різки за видами: газова різка, плазмова різка, повітряно-дугове стругання.

2.3.       Атестація фахівців з теплової різки.

2.4.  Атестація зварників за Правилами НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».

2.5.  Атестація зварників за Правилами ПН АЭ Г-7-003-87 «Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».

2.6.   Організація та забезпечення процесу атестації зварників відповідно до вимог міжнародних стандартів зі зварювання EN ISO 9606-1, ISO 9606-2.

2.7.   Організація зварювального виробництва посередництвом атестації технологічних процесів зі зварювання:

розробка попередньої інструкції зі зварювання (pWPS) відповідно до вимог ISO 15609;

виконання робіт з атестації технологічного процесу зі зварювання та оформлення протоколу випробувань (WPQR) відповідно до вимог EN IS0 15614;

оформлення технологічної інструкції зі зварювання (WPS) відповідно до вимог ISO 15609.


2.8.  Тестування зварників та газорізальників на відповідність вимогам Замовника.

2.9.  Проведення робіт з оцінки відповідності зварювальних матеріалів вимогам стандартів.

2.10.   Надання рекомендацій зі зварювання та теплової різки (з врахуванням особливостей виробництва): технологія зварювання, вибір зварювального обладнання та матеріалів.  

 

3. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ НЕРУЙНІВНИМИ ТА РУЙНІВНИМИ МЕТОДАМИ КОНТРОЛЮ


3.1.    Спеціальна теоретична та практична підготовка фахівців з неруйнівних методів контролю металу продукції для об'єктів атомної енергетики, відповідно до вимог СОУ НАЕК 131:2016 за методами:

 • вихорострумовий контроль (ЕТ);
 • контроль герметичності (LТ);
 • магнітопорошковий контроль (MT);
 • капілярний контроль (РТ);
 • радіографічний контроль (RТ);
 • ультразвуковий контроль (UT);
 • візуальний контроль (VТ).

3.2.    Спеціальна теоретична та практична підготовка фахівців з руйнівних методів контролю металу продукції для об'єктів атомної енергетики, відповідно до вимог СОУ НАЕК 131:2016 за методами:

 • металографічні дослідження;
 • механічні випробування (в т.ч. вимірювання твердості);
 • перевірка хімічного складу (в т.ч. стилоскопіювання);
 • випробування на стійкість до міжкристалічної корозії;
 • визначення феритної фази.

3.3.    Атестація фахівців з неруйнівних методів контролю металу продукції для об'єктів атомної енергетики, відповідно до вимог СОУ НАЕК 131:2016 за методами:

 • вихорострумовий контроль (ЕТ);
 • контроль герметичності (LТ);
 • магнітопорошковий контроль (MT);
 • капілярний контроль (РТ);
 • радіографічний контроль (RТ);
 • ультразвуковий контроль (UT);
 • візуальний контроль (VТ).

3.4.   Атестація фахівців з руйнівних методів контролю металу продукції для об'єктів атомної енергетики, відповідно до вимог СОУ НАЕК 131:2016 за методами:

 • металографічні дослідження;
 • механічні випробування(в т.ч. вимірювання твердості);
 • перевірка хімічного складу(в т.ч. стилоскопіювання);
 • випробування на стійкість до міжкристалічної корозії;
 • визначення феритної фази.
            3.5     Виготовлення навчальних та екзаменаційних зразків

Виготовлення і паспортизація навчальних і екзаменаційних зразків для проведення спеціальної підготовки і сертифікації персоналу в сфері неруйнівного контролю відповідно до вимог EN ISO 9712:2012. Дані послуги з виготовлення та паспортизації зразків для Замовника надаються з урахуванням сектора продукції: виливки, поковки, зварні шви, труби і трубопроводи, оброблені вироби, композиційні матеріали.

 

4.      ЯДЕРНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Підготовка фахівців підприємств постачальників послуг ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» з питань законодавства в сфері ядерної та радіаційної безпеки.

 

5.      ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ

 Підготовка фахівців за індивідуальними програмами за напрямками:

 • управління бізнесом;
 • управління проектами;
 • бізнес-планування та управління фінансами;
 • управління якістю;
 • розвиток лідерських якостей.


6.      ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА

 Підготовка персоналу за програмами теоретичної та практичної підготовки з надання долікарської допомоги.

 

7.      ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

7.1.   Учбовий центр проводить навчання та перевірку знань персоналу з питань охорони праці:

 • навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісії з перевірки знань підприємств, організацій, установ;
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» (НПАОП 0.00-1.60-66);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13);
 • навчання посадових осіб і фахівців з «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» (НПАОП 0.00-1.11-98).

(Свідоцтво про внесення до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб № 80.1-16-095.15)

 

7.2.   Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки.

(Лист ДСНС від 22.09.2017 № 26-13401/261 «Про погодження Державною службою України з надзвичайних ситуацій програм навчання з питань пожежної безпеки»)